Καλύπτουμε τεχνικά τις περιοχές της Πελοποννήσου και των Αθηνών.


Οι γνώσεις μας μπορούν να καλύψουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται από την χρήση των προϊόντων πληροφορικής και την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σε όλο τους το φάσμα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Servers, δικτυακές λύσεις και εφαρμογές ασφαλείας, προγραμματισμό IOT, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων, παραμετροποίηση εφαρμογών κλπ.)

Οι τομείς κάλυψης των υπηρεσιών μας, περιλαμβάνoυν και την συντήρηση, αναβάθμιση και εγκατάσταση τόσο του υλισμικού όσο και των λειτουργικών συστημάτων όπως Windows, Linux Mac OS και μεγάλου πλήθους εφαρμογών λογισμικού (Software).
Χρειάζεστε βοήθεια; Καλέστε μας!

+30 2734 0 31320


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζι μας, στο παρακάτω σύνδεσμο.


Επικοινωνία
test